How Can We Help?

VIII. Združevanje/razdruževanje (Join/split) segmentov

Združevanje/razdruževanje segmentov je v naših projektih dovoljeno, razen za projekte, kjer PM to izrecno prepove. Najpogosteje je to v projektih, kjer na istem dokumentu sodeluje več prevajalcev.

Split – izvede se tako, da s klikom miške označimo mesto, kjer bi radi razdelili (Split) poved, in nato kliknemo na gumb Split (CTRL + T).

Join – označimo dva ali več segmentov, ki bi jih radi združili, in nato kliknemo na gumb Join (CTRL + J)

Ko poved razdelimo na dva dela, nam v prevod ni potrebno dodajati nobenih presledkov, saj bo memoQ to pri uvozu datoteke uredil samodejno.

Go to Top