How Can We Help?

XI. Views (pogledi)

Views predstavljajo zelo uporabno funkcijo v memoQ, ki omogoča ustvarjanje pogledov nad izbranimi segmenti iz ene ali več datotek. Tako lahko ustvarimo pogled vseh segmentov, ki niso zaklenjeni, združimo več datotek v en pogled itd. Ti pogledi so neposredno povezani z izvirnimi datotekami, tako se vse spremembe, ki jih naredimo v teh pogledih, samodejno spremenijo tudi v izvirnih datotekah.

Kako ustvarimo view:

Pojavi se okno Views:

Vpišemo ime pogleda in izberemo kaj bo prikazoval.

Nekaj osnovnih funkcij:

»Simply glue documents together« – enostavno zlepi dokumente v en pogled
»Extract repetitions« – naredi pogled vseh ponavljanj
“Only rows that are…”

  • »Confirmed« – samo potrjene segmente
  • »Not-confirmed« – samo nepotrjene segmente
  • »Pre-translated« – samo segmente nad katerimi je bil izveden Pre-translate
  • »Not started« – segmenti, ki jih še nismo urejali
  • »Locked« – samo segmenti, ki so zaklenjeni
  • »Not Locked« – samo segmenti, ki niso odklenjeni

»Split document« – naredimo pogled samo nad določenimi segmenti (od – do)

Ustvarjen pogled (View) najdemo v razdelku »Views« pod Translations:

 

Go to Top