How Can We Help?

IX. Pre-translate

Funkcija, ki predprevede izbrane datoteke ali projekt.

Priporočamo, da pre-translate naredite samo s strankinimi spomini, označenimi s [client], ali po dogovoru s katerim drugim spominom.

Funkcija Pre-translate bo v procesu uporabila vse k projektu pripete spomine in LiveDocs dokumente.

V nastavitvah lahko določite naslednje funkcije:

Scope – določite, ali pre-translate izvajate na celotnem projektu, odprtih dokumentih, aktivnem dokumentu ali od označenega segmenta naprej.

Lookup: določite stopnjo minimalnega ujemanja, ki jo pre-translate upošteva:
Any TM match: vsi zadetki iz pripetih spominov
Good TM match: zadetki nad 74 % iz pripetih spominov
Exact Match: zadetki nad 99 %
Exact TM match with context: samo 101% zadetki

Ostale nastavitve pustite prazne:

Pre-translate – zaklepanje/potrjevanje segmentov

Pre-translate funkcija ima na izbiro tudi zaklepanje/potrjevanje segmentov, ki ustrezajo določenim izbranim kriterijem.
Zaklepanje segmentov sicer odsvetujemo, saj lahko včasih tudi 101-% in 100-% zadetki iz TM-a vsebujejo kakšno napako.

Exact match: zaklene ali potrdi vse 100-% in 101-% zadetke

Exact match with context: zaklene ali potrdi vse 101-% zadetke

Exact match with double context: zaklene ali potrdi vse 102-% oz. XLT segmente

Make rows locked: funkcija, s katero vklopimo zaklepanje segmentov, ki ustrezajo izbranim kriterijem

 

Spremenimo lahko tudi status potrjenih predprevedenih segmentov:

Pre-translated: predpredveden segment

Translator confirmed: segment, potrjen s strani prevajalca (ena kljukica)

Reviewer 1 confirmed: segment, potrjen s strani prvega pregledovalca/lektorja (kljukica in +)

Reviewer 2 confirmed: segment, potrjen s strani drugega pregledovalca/lektorja (dve kljukici)

Go to Top