How Can We Help?

X. memoQ tags (oznake)

Tagi oz. oznake se v memoQ uporabljajo za označevanje posebnosti v besedilu, ki memoQ pomagajo pri oblikovanju končnega besedila.

Praviloma se morajo tagi iz izvirnika ohraniti tudi v ciljnem segmentu.

Dve vrsti tagov:

  • Uninterpreted tags (številke v zavitem oklepaju): tagi, ki morajo obvezno ostati na istem mestu in jih nikakor ne smemo prezreti, saj je izvoz dokumenta brez njih nemogoč.

  • Inline tags (rdeči tagi): lahko jih premaknemo, spremenimo vrstni red, izpustimo. Izvoz končnega dokumenta je mogoč, dobimo le opozorilo.

Kopiranja tagov v ciljni segment se lahko lotimo na več načinov:

Copy source to target – kopiramo source segment v target segment z bližnjico CTRFL+SHIFT+S ali gumbom Copy to Target. Prevod nato pravilno umestimo med tage.

Vstavimo tage iz source segmenta v ciljni segment – z bližnjico F6 ali s klikom na gumb Tag insertion skopiramo tage v ciljni segment. Tage vstavimo po vrsti na ustrezno mesto z enostavnim klikom miške na ustrezno mesto.

Copy Next Tag Sequence – kopira tage po vrsti od leve proti desni. Uporabimo lahko bližnjico F9 ali kliknemo na gumb »Copy Next Tag Sequence«.

Za boljše razumevanje, kaj kateri tagi pomenijo, priporočamo pogled »Long«. Ta pogled nastavimo pod Edit->Inline Tags in izberemo Long. V memoQ bo sedaj izpisana celotna vsebina taga, iz katere lažje razberemo, kaj označuje.

Lahko uporabimo tudi meni »Tag commands«.

Insert All Tags – vstavi vse tage iz source segmenta v ciljni segment

Arrange Tags – uredi vrstni red tagov v ciljnem segmentu, ne doda in ne briše tagov

Remove All Tags – odstrani vse segmente v izbranem segmentu

Go to Top