How Can We Help?

VII. QA

Naloga memoQ Quality Assurance funkcije je najti in označiti napake pri prevajanju.

Quality assurance v memoQ zaženete s klikom na gumb Quality Assurance, ki ga najdete pod jezičkom Preparation:

Check documents: izberite ta gumb, če želite izvesti QA na enem ali več dokumenti v projektu. Izvedete lahko preverjanje na enem dokumentu, vseh odprtih dokumentih ali celotne, projektu.

Include locked rows: Izberite, če želite preveriti tudi zaklenjene segmente.

Proceed to resolve warnings after QA: Izberite, če želite, da se samodejno odpre okence »Resolve errors and warnings tab« v katerem lahko vidite seznam napak.

Ko se funkcija QA zažene, se bo pred vami pojavilo okno »Resolve errors and warnings«:

Okno vsebuje seznam napak in opozoril, ki jih je našel memoQ. Posamezna opozorila lahko enostavno rešite s pomočjo okenca nad seznamom opozoril in napak. S klikom na posamezno opozorilo se vam prikaže segment, ki ga lahko popravite in potrdite kar v zgornje okno za urejanje. Rešena opozorila se bodo obarvala zeleno. V primeru, da je opozorilo neveljavno (false), v stolpcu »Ignore« obkljukate ustrezen kvadratek. Ignorirana opozorila se bodo obarvala svetlo modro.

View of incosistencies (prikaz nedoslednosti)

Modul QA omogoča tudi izvoz nedoslednosti, ki jih memoQ najde v dokumentu ali projektu. V oknu Run QA izberite možnost »Create view of inconsistencies« in kliknite na OK.

memoQ bo ustvaril prikaz vseh nedoslednosti, ki ga lahko najdete v »Projects Home« -> Translations -> Views.

Tako imate enostaven pregled nad vsemi nedoslednostmi, ki jih morate morda odpraviti.

Izvoz poročila QA

Poročilo QA izvozite s klikom na gumb »Export report« in ga pošljete projektnemu vodji.

Go to Top