Prevajamo marketinške materiale (npr. spletne strani, kataloge, predstavitvene knjižice in letake, oglase), letna poročila, pogodbe, besedila za razstave, anketne vprašalnike, navodila za uporabo, uporabniške vmesnike, uradne listine …