How Can We Help?

IV.II Terminološka baza

Terminološka baza je baza podatkov, v katero se shranjujejo prevodi terminov.

Terminološke baze pripete v projekt najdemo v zavihku Term bases:

Dodajanje novih terminov

1. Z miško označite termin v izvirnem segmentu


2. Z miško označite termin v ciljnem segmentu


3. Kliknite na gumb Add Term (CTRL + E) ali Quick Add Term (CTRL + Q) v razdelku Quick Access

Quick Add Term – samodejno doda izbran termin v TB

Add Term – prikaže okno z nastavitvami za izbran termin:

V razdelek definition lahko vnesemo tudi definicijo termina

Prikaz zadetkov iz terminološke baze in metapodatki

1. zadetek iz TB
2. ime TB
3. čas spremembe/vnosa v TB in uporabik, ki je spremenil/vnesel termin
4. dodatni podatki kot so definicija, opombe itd.

Iskanje po TB

Funkcijo za iskanje po terminoloških bazah najdemo v zavihku Review->Search-> gumb Look up Term.

Pojavi se okno v katerega vnesemo iskalni niz, kliknemo na Go in memoQ nam bo prikazal zadetke iz TB.

Rank in Target for new terms

Set As Target For New Terms – v kateri TB se bodo shranjevali novi termini

Rank – določa kateri TB ima prednost pri iskanju terminov

Moderated termbase

Moderated terminološka baza deluje na dva načina:

1.) Prevajalci vnašajo termine, ki se prikažejo tudi vsem sodelujočim v projektu. »Language lead« jih kasneje lahko odstrani iz baze

2.) Prevajalci vnašajo termine, a se ti ne pokažejo drugim prevajalcem, dokler jih »language lead« ne potrdi

Go to Top