Za kakovost prevodov je izjemno pomembno, da prevajalec prevaja v materni jezik, saj tako prevod bolj teče, je prilagojen kulturi bralca ter deluje bolj naravno in strokovno. V Amidasu zato praviloma vse prevode opravljajo naravni govorci ciljnega jezika, medtem ko govorec jezika izvirnika preveri vsebinsko ustreznost prevoda. Ni pa vsak naravni govorec tudi odličen prevajalec, saj je za dobro prevajanje treba imeti še kar nekaj drugih talentov, veščin in izkušenj. Zato pri nas prevajanje zaupamo naravnim govorcem ciljnega jezika, ki so hkrati tudi odlični prevajalci. In to je največja skrivnost našega uspeha.