Zaupnost vsebine vaših besedil je za nas samoumevna, za varnost dokumentov, ki niso javnega značaja, pa je pri Amidasu poskrbljeno na več načinov: strankam omogočamo varne povezave za dostavo dokumentov, imamo interni portal za redne naročnike, zaščitene lastne strežnike, podpisane izjave o varovanju podatkov … Zaupnost in varnost jemljemo izjemno resno, saj razumemo in upoštevamo potrebe najzahtevnejših strank.